skip to Main Content

Beste ondernemers, pandeigenaren en bewoners

Gelukkig kunnen binnenkort de winkels, de terrassen en de restaurants weer open. Wat een verademing, voor ons allemaal, maar zeker voor de ondernemers die zo lang de deuren hebben moeten sluiten. Laten we hopen dat de rest van het jaar het normale leven, waar we allemaal zo naar verlangen, weer opgepakt kan worden. Intussen heeft het Projectteam Inrichtingsplan Wassenaar – centrum niet stilgezeten. Misschien door de omstandigheden minder zichtbaar dan we hadden gewild, maar met veel enthousiasme en met een blik op de toekomst zijn we aan de slag gegaan. Het revitaliseren van ons mooie centrum is een kans die we met beide handen moeten aangrijpen, willen we ons centrum ook in de toekomst levensvatbaar houden. De bereidheid van de gemeente om in deze tijd 3,2 miljoen te willen investeren in ons centrum geeft aan dat zij het centrum hoog op hun prioriteitenlijst hebben gezet. Dat biedt een groot perspectief, want alleen samen krijgen wij ons plan gerealiseerd.

Planning en proefvlak
Inmiddels ligt er een voorstel voor de toe te passen materialen voor de herinrichting. Het is de bedoeling dat er in de Langstraat een proefvlak wordt aangelegd, ter hoogte van de Brinkhofpassage, tussen de panden van Guapa, Shuz en de Boeketterie. In dit proefvlak worden de gekozen materialen geïntroduceerd. Door twee verschillende speciaal samengestelde Wassenaarse steenmixen toe te passen, willen wij de gebruikers van het winkelgebied de gelegenheid bieden om mee te denken. U kunt uw voorkeur tegen die tijd kenbaar maken. Op die manier hebben alle Wassenaarders een stem in de herinrichting van hun winkelgebied. Het proefvlak wordt over enkele weken ingericht.

Het centrum wordt groener dan ooit met een keur aan bomen en sfeervolle op elkaar afgestemde beplanting, passend bij het karakter van Wassenaar als Landgoed aan zee. Vanwege de vele kabels en leidingen in de grond vraagt dit om precisiewerk. Er worden zoveel mogelijk bomen verplaatst naar andere locaties, maar niet iedere boom kan gespaard blijven. Er wordt de komende maand zorgvuldig bekeken wat wel en niet mogelijk is.

Daarna wordt, waarschijnlijk aan het einde van de zomer, gestart met de herinrichtingswerkzaamheden. Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte van de volgorde van aanpak. De bereikbaarheid van de winkels en restaurants staat bij ons, na maandenlange noodgedwongen sluiting, boven aan de prioriteitenlijst. Doordat de werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd zal de overlast zoveel mogelijk worden beperkt. Maar we realiseren ons ook dat het niet helemaal zonder overlast kan gaan. Een goede communicatie is belangrijk en wij houden u op de hoogte van de planning. Vooralsnog ziet het er nog steeds naar uit dat we in april 2022 klaar zullen zijn.

Heeft u vragen of opmerkingen, laat het ons weten. Wij zijn altijd bereid om een en ander nader toe te lichten. U kunt daarvoor contact opnemen met Tiny van der Feltz, programmaleider Beeldkwaliteitsplan Wassenaar centrum, tel. Nr. 06 – 150 98 518.

Met vriendelijke groet,
Tiny van der Feltz, Programmaleider Beeldkwaliteitsplan Wassenaar centrum
Arjenne Vlietstra, Ambtelijk Opdrachtgever gemeente Wassenaar
Frédérique Diepstraten, centrummanager Stichting Centrummanagement Wassenaar
Monique Luijnenburg, omgevingsmanager

Laatste nieuws

Wassenaar start met online bestelservice

Het was al langer een grote wens van de Gemeente Wassenaar en door de corona-pandemie blijkt de tijd ook rijp…

Hanging zomer-baskets

Al laat het weer nog even op zicht wachten: vanochtend zijn de hanging zomer-baskets weer opgehangen in het hele Centrum…

In Beeld Frederique Diepstraten Centrummanager Wassenaar

Het centrum van Wassenaar krijgt een geheel vernieuwde inrichting. De ondernemers blijken zeer vindingrijk en met zijn allen zorgen we…

Back To Top
Zoeken